Info voor leden

Een hartelijk welkom aan de nieuwe leden in de WABP groep Mortiere! Samen staan we sterker en kunnen we echt zorgen voor een veilige wijk.

Enkele nieuwtjes:

  • We zijn aangesloten bij het landelijke WABP. Daar vind je zowel de huisregels als een overzicht van de groepen door het hele land. Ook de politie heeft informatie over de buurt, met een overzicht van de recente inbraken.

  • De wijk Mortiere is ook te vinden in de Nextdoor community. Deze staat los van de Telegram-groepen. Net als andere sociale media heeft Nextdoor een verdienmodel.

  • Het Wijkteam heeft borden geplaatst over de buurtpreventie. Op de Facebook-pagina van Wijkteam Mortiere is hier eerder aandacht aan besteed. De gemeente Middelburg staat hier positief tegenover.

  • In heel Walcheren zijn al meer dan duizend deelnemers actief in een van de BuurtWhatsApp-groepen. Oprichter Martijn Hofman wil de organisatie van de buurtpreventie op Walcheren professionaliseren en zoekt daarvoor feedback en sponsoring. Je kunt hem bereiken via e-mail buurtwhatsappwalcheren@gmail.com. Martijn beheert een BuurtWhatsApp groep voor de co√∂rdinatoren van de wijk-groepen. Hierdoor kan de beheerder van de wijk-groep belangrijke berichten uitwisselen met beheerders van de andere groepen die op Walcheren actief zijn.

  • Er is naast de Telegram-groep voor spoedberichten een aparte Telegram groep 'Buurtbewoners Mortiere' voor contact met wijkbewoners over niet-urgente onderwerpen.