Politie-informatie

De politie heeft een informatiepagina over onze wijk. Ook recente woninginbraken worden hier vermeld.

En volg het Politieteam Walcheren op Facebook.

De politie neemt zelf geen deel aan Buurtpreventie app-groepen.